Velkommen til Ånnerud Barnehus SA

Vi er en foreldre-eiet barnehage, med stabilt personalet, god voksentetthet og lite turnover. Omsorg har en viktig rolle i barnehagen. Det er en forutsetning for barnas trygghet. I Ånnerud Barnehus er omsorgsfulle relasjoner det vi mener danner grunnlaget for trygghet, trivsel, utvikling, mestring og glede. Vi har små oversiktlige barnegrupper. Dette er med på å redusere stress hos barn og voksne og gir en trygg og stabil hverdag. Vårt satningsområde er språk og naturen som leke og læringsarena.