Velkommen til Ånnerud Barnehus SA

Vi er en liten foreldre-eiet barnehage med plass til 27 barn. Omsorg har en viktig rolle i barnehagen. Det er en forutsetning for barnas trygghet. I Ånnerud Barnehus er omsorgsfulle relasjoner det vi mener danner grunnlaget for trygghet, trivsel, utvikling, mestring og glede. Vi er en liten barnehage med tilsammen 27 barn. Vi har små oversiktlige barnegrupper og et stabilt personale. Dette er med på å redusere stress hos barn og voksne og gir en trygg og stabil hverdag. Avdelingene har gode rutiner og forutsigbarhet som er med på å skape en trygg hverdag for barna.