Søk plass i Ånnerud Barnehus

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1 mars!

For å søke plass hos oss søker du gjennom Vigilo.

Søk barnehageplass her: https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/asker 

 

Dersom du har spørsmål, kontakt oss gjerne!