Barnehagens vedtekter

Ånnerud Barnehus Sa er et samvirkeforetak. Derfor har barnehagen to sett med vedtekter.