Hvitveis

Hvitveis er en avdelingen for barn i alderen 3-6 år og har per i dag 18 barn. Lek, selvtillit, selvstendighet og mestring er viktige nøkkelord for barna på Hvitveis. Hvitveis-barna blir introdusert for nye utfordringer og nye ting. Samtidig må leken ha en sentral plass, da lek er barnas kultur. Gjennom leken blir barna tatt på alvor!

5 åringene har egen føskolegruppe en til to ganger i uken. På førskolegruppen får barna erfaring med skoleforbredende oppgaver og de øver seg på å ta i mot og følge beskjeder og på selvstendighet. I tillegg er det noen turer som bare er for 5 åringene. På høsten blir alle 5 åringene invitert på brannstasjonen. På nyåret kan alle førskolebarna melde seg på barnasskiskole og på våren blir det en egen tur for skolestarterene! Det skal være gøy å være skolestarter i Ånnerud Barnehus!