Hvitveis

Hvitveis er en avdelingen for barn i alderen 3-6 år og har per i dag 20 barn. Lek, selvtillit, selvstendighet og mestring er viktige nøkkelord for barna på Hvitveis.

Hvitveis-barna blir introdusert for nye utfordringer og nye ting. Samtidig må leken ha en sentral plass, da lek er barnas kultur. Gjennom leken blir barna tatt på alvor!

5 åringene har egen føskolegruppe en gang i uken. På førskolegruppen får barna erfaring med skoleforbredende oppgaver og de øver seg på selvstendighet. I tillegg er det noen turer som bare er for 5 åringene.