/>

Blåveis

Blåveis er småbarnsavdelingen vår med plass til 9 barn i alderen 1-3 år. Trygghet og omsorg er de viktigste stikkordene for de minste barna. På Blåveis er det tid og ro i hverdagen til å møte barna der de er. Vi har fokus gode relasjoner og voksne som kan se og forstå barna. Gjennom besvisste voksne som ser barna, får også de yngste barna medvirke i sin hverdag.

 Avdelingen er møblert og innredet slik at det skal innby til lek og sosialerealsjoner. Voksne som er tett på hjelper barna til å danne vennskap og mestre leken.

Blåveis er møblert og tilrettelagt for at barna skal oppleve selvstendighet og mestring. Bord og stoler, og leker og bøker er i barnehøyde. I tilegg har vi barnevask, en liten barnedo og en  litt større do slik at barna selv kan velge hvilke do vil gå på.

Barna sover ute i sin egen vogn under tak og en voksen sitter og passer på barna som sover.

Banrehageåret 2020-2021 jobbet de med tema skogen dyr.

Barnehageåret 2021 -2022 er tema meg selv og kroppen min.