Blåveis

Blåveis er småbarnsavdelingen vår hvor det per i dag er 9 barn i alderen 1-3 år. Trygghet og omsorg er de viktigste stikkordene for de minste barna. På Blåveis er det tid og ro i hverdagen til å møte barna der de er. Vi har fokus på gode relasjoner og voksne som kan se og forstå barna. Gjennom bevisste voksne som ser barna, får også de yngste barna medvirke i sin hverdag.

Avdelingen er møblert og innredet slik at det skal innby til lek og sosiale relasjoner. Voksne som er tett på, hjelper barna til å danne vennskap og mestre leken.

På Blåveis er det fokus på selvstendighet og mestring. Bord og stoler, leker og bøker er i barnehøyde. Vi har barnevask, og en liten barnedo som barna kan bruke når de føler seg klare for det.

I uteleken fokuserer vi på at barna skal ha glede av å oppleve alle årstider, og få mulighet til å sanse og utforske.

Barna sover ute i sin egen vogn under tak og en voksen sitter og passer på barna som sover.