Priser

Maksprisen for barnehageplass avgjøres av stortinget.

Makspris pr 01.01.2023:

3.000,- for ett barn
5.100,- for to barn (30% søskenmoderasjon for barn nummer to)
6.600,- for tre barn(30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for barn nummer tre)

I tillegg kommer matpneger/kostpenger per barn på 450,- pr måned (ingen moderasjon her).

  • Det betales for 11 måneder.

Forskuddsbetaling:

Ved aksept av plass betales et forskudd på kr. 2.500,-.