Priser

Makspris pr 01.01.2023:

3.000,- for ett barn
5.100,- for to barn (30% søskenmoderasjon for barn nummer to)
 

I tillegg kommer matpneger/kostpenger per barn på 450,- pr måned (ingen moderasjon her).

  • Det betales for 11 måneder.

Forskuddsbetaling:

Ved aksept av plass betales et forskudd på kr. 2.500,-.