Priser

Maksprisen for barnehageplass avgjøres av stortinget.

Makspris pr 01.08.2022:

3.050,- for ett barn
5.185,- for to barn (30% søskenmoderasjon for barn nummer to)
6710,- for tre barn(30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for barn nummer tre)

I tillegg kommer matpneger/kostpenger per barn på 450,- pr måned (ingen moderasjon her).

  • Det betales for 11 måneder.
  • Familier med brutto inntekt under 559. 167,- kan søke om redusert betaling, se hjemmesiden til Asker kommune.

Forskuddsbetaling:

Ved aksept av plass betales et forskudd på kr. 2.500,-.