Ånnerud Barnehus SA

Ånnerud Barnehus er en privat, foreldre-eiet barnehage som ble grunnlagt i 1976. Vi har stabilt personale med fokus på å bygge gode relasjoner til hvert enkelt barn. 

VÅRT SATNINGSOMRÅDE ER SRÅK OG RELASJONER

Vi gjør alt vi kan for at Ånnerud Barnehus skal oppleves som et trygt og godt sted å være. Hos oss ønsker vi at barna skal utvikle, i samspill med voksne og andre barn, en følelse av at «jeg er bra nok akkurat som jeg er». Dermed er vi opptatt av at barna skal møte relasjonskompetente voksne med inkludering i fokus.