/>

Ånnerud Barnehus SA

Ånnerud Barnehus er en privat, foreldre-eiet barnehage som ble grunnlagt i 1976. Vi har stabilt personale med fokus på å bygge gode relasjoner til hvert enkelt barn. 

VÅRT SATNINGSOMRÅDE ER SRÅK OG RELASJONER

 

 

 

Tett foreldresamasrbeid, med en gjensidig dialog er viktig for sikre en god hverdag for barna. Den viktigiste arenaen for en gjensidig dialog er den vi får ved henting og levering. Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, to foreldremøter og ett årsmøte. Om noen skulle ønske samtaler i tillegg til foreldresamtalene er det bare å gi beskjed så blir vi enigen om et tidspunkt som passer. Vi bruker også kidplan, en app for foreldre/foresatte,  der man får daglige oppdateringer med bilder om hva vi har gjort i barnehagen. I appen har foreldre enkel tilgang til månedsplaner og annen informasjon.