Ånnerud Barnehus SA

Ånnerud Barnehus er en privat, foreldre-eiet barnehage som ble grunnlagt i 1976. Ånnerud Barnehus er en liten barnehage med plass til total 27 barn. Dette gir en rolig og trygg hverdag for barn og foreldre. I dag har barnehagen to avdelinger med plass til 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år.

Våre åpningstider er mandag - fredag klokken 07:30 - 16:30.

Vår visjon er: der det er trygt å være, er det lett å lære!

vårt satningsområde er språk og naturen som leke og læringsarena.

 

Ånnerud Barnehus ligger i Solvang ungdomsskolekrets, like i nærheten av Drengsrud skole. Det er et rolig og landlig nærmiljø med kort gangavstand til skog og vann.

Ånnerud Barnehus er en tradisjonell barnehage som vektlegger tid, trivsel og trygghet. Vi er til for barna!

Barnehagen har en personalgruppe med voksne, stabile ansatte, med mye erfaring. Vi har 50% pedagoger og supre pedagogiske medarbeidere med lang erfaring og ulik arbeidserfaring og utdannelse. Vi vektlegger å skape et trygt miljø, som er grunnleggende for barnas utvikling og evne til å lære. Vi lager opplegg i samsvar med barnas alder og modningsnivå. Vårt mål er å legge til rette for en god barnehaghverdag der glede, mestring og lek  har en sentral rolle.

Vi har 5 planleggingsdager i året. Disse brukes til kurs, faglig oppdatering og gir personalet tid og rom til å reflektere over egnen praksis.

Tett foreldresamasrbeid, med en gjensidig dialog er viktig for sikre en god hverdag for barna. Den viktigiste arenaen for en gjensidig dialog er den vi får ved henting og levering. Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, to foreldremøter og ett årsmøte. Om noen skulle ønske samtler i tillegg til foreldresamtalene er det bare å gi beskjed så blir vi enigen om et tidspunkt som passer. Vi bruker også kidplan, en app for foreldre/foresatte,  der man får daglige oppdateringer med bilder om hva vi har gjort i barnehagen. I appen har foreldre enkel tilgang til månedsplaner og annen informasjon.