Åpningstider

Vi endret åpningstidene i 2022. Barnehagens åpningstider er nå fra 07:00-17:00