Foreldreundersøkelsen 2020

Barnehagen har benyttet foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet samt noen lokale tilleggsspørsmål. Det høyeste man kan gi er 5. Vi er veldig stolte over resultatet av undersøkelsen hvor vi scorer 4,8 på tifredshet og 4,9 på barns trifsel.

Utemiljø: 4,4

Relasjon mellom barn og voksne: 4,8

Barnets trivsel: 4,9

Informasjon: 4,5

Barnets utvikling: 4,9

Medvirkning: 4,3

Henting og levering: 4,7

Tilfredshet: 4,8