Foreldreundersøkelsen 2023

Barnehagen har benyttet foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet.

Vi er veldig stolte over resultatet av undersøkelsen hvor vi scorer 4,9 på foreldretilfredshet.

Vi får så 4,9 på barnets trivsel. (Det høyeste man kan få er 5) 

 

For å finne flere tall fra foreldreundersøkelsen kan dere gå inn på denne lenken:
Ånnerud Barnehus SA - Barnehagefakta.no