Ånnerud Barnehus SA

Velkommen til Ånnerud Barnehus! Ånnerud Barnehus er en liten barnehage med få barn og stabilt personale. Det er 27 barn i barnehagen fordelt på to avdelinger. Dette gir en rolig og trygg hverdag for barn og foreldre.

 

Ånnerud Barnehus er en privat, foreldre-eiet barnehage som ble grunnlagt i 1976. Ånnerud Barnehus er en liten barnehage med få barn og få voksne. Dette gir en rolig og trygg hverdag for barn og foreldre. I dag har barnehagen to avdelinger med plass til 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år. 

Vi trives godt ute og er derfor glad for at det er kort gangavstand til skogen. Skogen gir oss muligheer  til å lære gjennom sansene, samtidig som skogen er en fantastisk arena for barnas lek der de kan utfolde sin kreativitet og fantasi. 

Vi vektlegger tid, trivsel og trygghet. Vi er til for barna! I skogen forsvinner mye stress og mas og dagene flyr avgårde

Barnehagen har en personalgruppe med voksne, stabile ansatte, med mye erfaring. Vi vektlegger å skape et trygt miljø, som er grunnleggende for barnas utvikling og barns trivsel. Vi lager opplegg i samsvar med barnas alder og modningsnivå. Vårt mål er å legge til rette for en god barnehaghverdag der glede, mestring og lek har en sentral rolle.