Fornøyde ansatte og forledre!

Vi har et stabilt personalet, med god pedaogotetthet og voksentett. De ansatte trives på jobben, noe som viser seg i vårt lave sykefravær. Vi har også veldig fornøyde foreldre og barn! På brukerundersøkelsen skårer vi 4,9 av 5 mulige på barns trifsel og 4,8 av 5 mulige på tilfredshet. Dette er noe vi er veldig veldig stolt av, og vi jobber hele tiden for å bli enda bedre.