Nyhetsarkiv

 • Ånnerud Barnehus SA

  Velkommen til Ånnerud Barnehus!
  Ånnerud Barnehus er en liten barnehage med få barn og stabilt personale. Det er 27 barn i barnehagen fordelt på to avdelinger. Dette gir en rolig og trygg hverdag for barn og foreldre.

 • Se hverdagsbilder fra Ånnerud Barnehus SA på facebook eller instagram.

  Bilder fra hverdag vår og aktiviteter vi gjør kan du se på Ånnerud Barnehus SA in facebook side eller på instagram. Følg oss gjerne!

  https://www.facebook.com/Annerudbarnehus

  https://www.instagram.com/annerudbarnehus/?hl=nb

 • Foreldrebetaling

  Vi sender ikke ut faktura. Betalingsfrist er den 1. hver måned. Er du usikker på kontonummeret og hvilket beløp du skal betale ta kontakt med daglig leder.