Nyhetsarkiv

  • Ånnerud Barnehus SA

    Velkommen til Ånnerud Barnehus!
    Ånnerud Barnehus er en liten barnehage med få barn og få voksne. Det er 27 barn i barnehagen fordelt på to avdelinger. Dette gir en rolig og trygg hverdag for barn og foreldre.

  • Foreldrebetaling

    Vi sender ikke ut faktura. Betalingsfrist er den 1. hver måned. Er du usikker på kontonummeret og hvilket beløp du skal betale ta kontakt med daglig leder.