Ånnerud Barnehus SA

Vår visjon er: der det er trygt å være, er det lett å lære!

Ånnerud Barnehus er en privat, foreldre-eiet barnehage som ble grunnlagt i 1976. Ånnerud Barnehus er en liten barnehage med få barn og få voksne. Dette gir en rolig og trygg hverdag for barn og foreldre. I dag har barnehagen to avdelinger med plass til 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år. 

Ånnerud Barnehus ligger i Solvang ungdomsskolekrets, like i nærheten av Drengsrud skole. Det er et rolig og landlig nærmiljø med kort gangavstand til skog og vann.

Ånnerud Barnehus er en tradisjonell barnehage som vektlegger tid, trivsel og trygghet. Vi er til for barna!

Barnehagen har en personalgruppe med voksne, stabile ansatte, med mye erfaring. Vi vektlegger å skape et trygt miljø, som er grunnleggende for barnas utvikling og evne til å lære. Vi lager opplegg i samsvar med barnas alder og modningsnivå. Vårt mål er å legge til rette for en god barnehaghverdag der glede, mestring og lek  har en sentral rolle.