Søke om plass i Ånnerud Barnehus

 

Alle må søke gjennom Asker kommune. Frist for søknad til hovedopptaket er 1. mars.

Søknadskjem finner du her.