Priser

Maksprisen for barnehageplass avgjøres av stortinget.

Makspris pr i dag:

2.910,- for ett barn
4.947,- for to barn (30% søskenmoderasjon for barn nummer to)
6.402,- for tre barn(30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for barn nummer tre)

Så kommer 400,- pr barn til mat i tillegg (ingen moderasjon her).

  • Det betales for 11 måneder.
  • Familier med brutto inntekt under 473.000,- kan søke om redusert betaling, se hjemmesiden til Asker kommune.

Forskuddsbetaling:

Ved aksept av plass betales et forskudd på kr. 2.500,-.