Barnehagens vedtekter

Ånnerud Barnehus Sa er et samvirkeforetak. Derfor har barnehagen to sett med vedtelter.

Her finner du vedtektene for Ånnerud Barnehus SA og vedtetektene for samvirkeforetaket.

Barnehagedriften

Samvirkeforetaket