Progresjonsplan

Vår progresjonsplan tar utgangspunkt i de syv fagområdene i rammeplanen. I progresjonsplanen står det hvilke erfaringer og opplevelser barna i Ånnerud Barnehus skal få i løpet av den tiden de hos oss. Vi ønsker at barnet skal oppleve mestring og få nye utfordringer som styrker selvfølelsen, tryggheten, mestringsfølelsen og troen på egne evner.