Tverrfaglig innsatsteam og -samarbeidsmøt (TFI)

Foreldre og foresatte med behov for drøfting, råd og veiledning rundt barn i alderen 0 til 16 år kan ta kontakt med helsesøster, kontaktlærer eller ledelsen ved en skole eller en barnehage og be om et tverrfaglig innsatsteam og samarbeidsmøte.

 

Hva er et tverrfaglig samarbeidsmøte?

Et tverrfaglig innsatsteam og samarbeidsmøte er et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barns utvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere fagområder. Samtykke fra foreldre/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge. TFI er et lavterskeltilbud.

Asker kommune har faste rutiner for et tverrfaglig samarbeid mellom:

  • foreldre/ foresatte
  • barnehage/ skole
  • helsetjeneste
  • barneverntjeneste og
  • PP- tjeneste.

Dette tverrfaglige innsatsteam og samarbeidssystemet, forkortet til TFI, er for barn og unge fra 0-16 år og deres familier hvor det er behov for drøfting, råd og veiledning om et barn. Alle som sitter i samarbeidssystem har samme oppgave, de skal veiledning, gi råd og hjelpe foreldre og ansatte som jobber med barn og unge.

Hvordan går jeg frem som forelder/foresatt?

Du kan  ta kontakt med barnehagen eller helsesøster. Sammen kan du melde ditt behov for et TFS-møte til den som ansvarlig for møtene. 
Du kan også gå direkte til møteansvarlig med ditt ønske om et TFI-møte.

 

Vi ønsker at freldre er med på TFI møtene fordi:

  • Du er den personen som kjenner barnet best og som står det nærmest.
  • Du vil lettere få kjennskap til de ulike fagfelt ditt barn kan få hjelp fra. Videre kan du eventuelt få informasjon om andre hjelpeinstanser i og utenfor kommunen som kan bistå deg og ditt barn, om ikke hjelpen kan gis i kommunen.
  • Foreldre/foresatte er en viktig ressurs når vi legger planer for gode oppvekstvilkår i Asker kommune.