/>

Slik jobber vi

Både på Blåveis og på Hvitveis jobber vi prosjektbasert med et tema over en periode på noen måneder. Dette gir barna og de voksne tid og ro til å utforsket et tema. Ved å bruke lengre tid på et tema har vi mulighet til å ta det i barnas sitt tempo og endre underveis utifra barnas innspill og interesse for tema. Vi tenker at alt vi kan gjøre inne, det kan vi også gjøre ute. Vi lager plakater der vi knytter tema og aktiviteter opp mot fagområdene i rammeplanen. På denne måten vet alle de ansatte og foreldrene hva vi gjør og hvorfor.