Velkommen til Ånnerud Barnehus SA

VI er en liten barnehage med totalt 27 barn fordelt på to avdelinger. Dette skaper nærhet og trygghet for barn og foreldre i barnehagen. Våre planer og aktiviteter er lagt opp etter barnas alder og modenhet slik at barna skal få oppleve glede og mestring i hverdagen.