Planleggingsdager 2017-2018

Ferieplan og planleggingsdager 2018 -2019

Her er barnehagen sin ferieplan og planleggingsdager for 2018 -2019